Cele i zadania projektu ICT-DRV

Kierowcy zawodowi znajdują się w pierwszej dziesiątce zawodów wśród których pracodawcy mają największe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie, zawód ten charakteryzuje się ustawicznym wzrostem wymagań, który nastąpił w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Sytuacja ta jest w szczególności wyzwaniem dla branży transportowej z powodu raczej niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych pośród obecnej na rynku kadry pracownicznej i przeważnie negatywnego obrazu tego rodzaju pracy w prawie całej Europie.

 

Okoliczności te stawiają duże wyzwanie wstępnym i okresowym szkoleniom zawodowym w Europie, tak aby przygotowywały kierowców do ciągle zmieniających się wymogów branży i pozwalały na utrzymywanie kwalifikacji po wejściu na rynek pracy. Szkolenia oparte o użycie środków informatycznych oferują dodatkowe możliwości w dotarciu do dużej liczby  kierowców zawodowych w Europie oraz osiągnięciu wysokiej jakości szkoleń, potrzebnej w celu zapewnienia zatrudnienia.

 

W związku z tym, celem nadrzędnym projektu ICT-DRV  jest polepszenie jakości wstępnych i okresowych szkoleń dla profesjonalnych kierowców poprzez użycie zaawansowanych środków informatycznych, w szczególności szkoleń komputerowych oraz opartych o użycie symulatorów jazdy.  Szczególny nacisk kładziony jest na badanie możliwości, ograniczeń i wymagań dla celów udoskonalenia szkoleń kierowców zawodowych opartych o zaawansowane środki informatyczne w obrębie zapisów dyrektywy 2003/59/EC.

 

Do tej pory, zakrojona na szeroką skalę integracja szkoleń opartych o zaawansowane środki technologiczne w ramy programów nauczania kierowców zawodowych bywała utrudniona przez dużą dozę sceptycyzmu wobec tego rodzaju rozwiązań, okazywaną przez zainteresowane strony, a także ze względu na przepisy prawne dostosowane do tradycyjnych metod nauczania. Obie te bariery oparte są o brak zaufania wobec narzędzi wykorzystujących zaawansowane technologie i ich wdrożenia uwzględniające potrzeby i charaterystykę szkoleń kierowców.

 

W związku z powyższym, projekt ICT-DRV ma w zamiarze położyć podwaliny pod formowanie zaufania i szerokiej akceptacji wobec szkoleń kierowców zawodowych w Europie, przeprowadzanych z użyciem środków informatycznych. Konsorcjum projektowe zajmuje się tworzeniem wskazówek i rekomendacji dla wysokiej jakości integracji szkoleń opartych o zaawansowane technologie w ramach szkoleń kierowców zawodowych. Ułatwiamy też dobór elementów podnoszenia jakości i innowacyjności na wszystkich poziomach tychże szkoleń, odnosząc się do integracji rozwiązań opartych o zaawansowane technologie.

 

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.