Päämäärät ja tavoitteet ICT-DRV hankeelle

Euroopassa kuljetusalan suosituimmilla työnantajilla on vaikeuksia rekrytoida ammattitaitoisia työntekijöitä. Samaan aikaan tälle alalle on tyypillistä ollut erilaisten kelpoisuusvaatimusten lisääntyminen. Tämä tilanne on erityisen haasteellinen, koska kuljetusallalla on toimittu melko heikon ammatillisen pätevyyden turvin ja  alan imago on enimmäkseen kielteinen. Tämä mielikuva luonnehtii ammattiakuntaa lähes kaikkialla Euroopassa.
  

Nämä olosuhteet asettavat haastavan tehtävän ammatilliselle perus- ja jatkokoulutukselle Eurooppassa. Koulutuksen tulisi valmistaa ammattikuljettajat jatkuvasti muuttuvan työympäristön vaatimuksiin ja ylläpitämään heidät pätevinä työntekijöinä sen jälkeekin, kun he tulevat työmarkkinoille. Teknologia perusteiset koulutukset tarjoavat lisämahdollisuuksia, jolla tavoitetaan suuri määrä ammattikuljettajia Euroopassa ja saavutetaan korkealaatuinen koulutustaso, jolla taataan työllistymismahdollisuus.
   

ICT-DRV hankkeen yleisenä tavoitteena on siis parantaa ammattikuljettajien perus- ja jatkokoulutuksia erilaisten teknologioiden avulla Euroopassa, erityisesti on huomioitu atk-pohjainen etäopetus ja simulaattori-pohjainen koulutus (ks. myös osa Terminologia).  Hankkeessa on myös huomioitu mahdollisuuksia, rajoituksia ja vaatimuksia, jotka parantavat ammattikuljettajien direktiivin 2003/59/EY mukaista  ja teknologiaan perustuvaa koulutusta.
  

Tähän mennessä laaja-alainen teknologian integrointi osaksi ammatillista kuljettajakoulutusta on haitannut toimijoiden vahva skeptisyys eri teknologioihin nojautuviin oppimisympäristöihin liittyen sekä lakisääteisten määräysten painottaessa edelleen perinteistä koulutusta. Eri teknologioihin nojautuviin oppimistyökaluihin ei luoteta eikä niissä ole huomioitu riittävästi ammattikuljettajien kouluttamiseen liittyviä erityisiä tarpeita ja ominaisuuksia.
  

ICT-DRV tavoitteena on luoda perusteita luottamuksen muodostumiselle ja levittää tietoa ja sitä kautta luoda hyväksyntää teknologioille, jotka tukevat ammatillista kuljettajakoulutusta Euroopassa. Hankkeessa kehitetään  indikaattoreita ja suosituksia laadukkaan teknologiaan perustuvan koulutuksen integroimiseksi osaksi ammattikuljettajan perus- ja jatkokoulutusta.  Kaikissa ammattikuljettajan perus- ja jatkokoulutusten tasoissa huomioidaan laadun parantaminen ja innovoinnin tärkeys  suhteessa teknologiaperusteisen oppimisen integrointiin.

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.