Hankkeesta odotetut tulokset

ICT-DRV:n yleisenä tavoitteena on parantaa ammattikuljettajien perus- ja jatkokoulutuksia Euroopassa, käyttäen hyödyksi erilaisia teknologioita. Näin voidaan vastata työmarkkinoiden tarpeisiin,jossa on todellinen tarve saada hyvin koulutettuja ammattikuljettajia. Toisaalta on myös tarve tehdä ammatillista koulutusta enemmän kohdennettuna ammattikuljettajille, joissa huomioidaan paremmin “ammattikuljettajien” erityistarpeet, varsinkin haettaessa multimediatyökaluja.  

Me siis tutkimme mahdollisuuksia, rajoituksia ja vaatimuksia, joilla parannetaan  ammattikuljettajien koulutusten puitteita ja huomioidaan direktiivin 2003/59/EY asettamat rajat tietokone- ja simulaattori-pohjaisessa koulutuksessa. Saavuttaakseentämäntavoitteen, projektissa on tuotettuseuraavattulokset:
  

Nykyinen tila CBT / SBT sovelluksissa ja tutkimuksessa

 • State-of-the-art–tutkimuskatsaus aiheisiin jotka liittyvät tietokone ja simulaattori pohjaiseen koulutukseen ja jolla on merkitystä (ammatillisessa) kuljettajakoulutuksessa
    
 • Katsaustietokone-ja simulaattori-pohjaisista koulutussovelluksista ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, joka liittyy direktiiviin 2003/59/EY, selvitetty myös hankekonsortion ulkopuolisista maista
    
 • Esimerkkejä lupaavista käytänteistä eri puolilta Eurooppaa ja Kanadaa

Korkealaatuisiaesimerkkejä CBT ja SBT sovelluksista

 • Esimerkki / Pilotti tietokone-ja simulaattori-koulutuksen konsepteista. Nämä pilottikoulutukset osoittavat osaamisalueita, jotka erityisesti hyötyvät teknologia tuetuista  sovelluksista. Tämä helpottaa yksittäisen oppijan opintojen edistymistä ja opitun siirtämistä käytäntöön. Ne on kehitetty perustuenstate-of-the-art tyyppisiin koulutustutkimuksiin, opetuksen suunnitteluun ja käytäntöihin. Niitä aiotaan käyttää esimerkkeinä ammattikuljettajien tutkinnon korkealaatuisista teknologia tuetuista opinnoista.
    
 • Kuvaus kouluttajien pätevyysvaatimuksista ja lisäkoulutustarpeista, jotka mahdollistavaterilaisten korkealaatuisten ​​teknologia-tuettujen osoiden käyttämisen osana ammattikuljettajan tutkintutkintoja ja koulutusta.

Suositukset koulutusten korkealaatuisista teknologia tuetuista sovelluksista

 • Suositukset korkealaatuisten sovellusten ja tietokone- ja simulaatiopohjaisen koulutuksen yhteensovittamisesta ja käyttöönotosta koulutukseen, joka liittyy direktiiviin 2003/59/EC  ja sen kansalliseen toteutukseen
    
 • Kansalliset kuvaukset mahdollisista ICT-DRV suositusten toteutuksista

Monitieteellistä / -tasoista vuoropuhelua ja tiedon vaihtoa tärkeimpien toimijoiden kesken

 • (virtuaalinen) yhteisö avaintoimijoille joka mahdollistaa jatkuvan keskustelun tietokone- ja simulaatiopohjaisista koulutuksissa, niihden kanssa  toimivien kehittäjien ja julkisen toimielimen (viranomaisten) (jotka valvovat direktiivi 2003 / 59/EC ) ja muiden sidosryhmien kuten tutkijat.
     
 • Kansallisia ja virtuaalisia työpajoja niille avaintoimijoille, jotkakeskittyvät laadun parantamiseen tietokone-ja simulaattori perusteisessa koulutuksessa liittyen ammatilliseen kuljettajakoulutukseen
      
 • monitieteellinen Euroopan laajuinen konferenssi, joka tarjoaa mahdollisuuden tietojen vaihtoon tutkijoiden, ammatillisen koulutuksen toimijoiden ja viranomaisten kesken ja heidän välillä.

Projektista saatavat odotetut tulokset viittaavat suoraan koulutuksellisiinpuutteisiin. Ne viimeisteillään lisäelementeillä, jotka saadaan / valitaanparhaiden käytössä olevien teknologia-avusteisten koulutusten joukosta. Projekti osoittaa sidosryhmien  – viranomaiset ja Euroopan tason sekä kansalliset lainsäätäjät, käytännön tasolla   ammatillisen koulutuksen tarjoajat ja kouluttajat, IT kehittäjät  – ammattikuljettajakoulutuksen tason ja myös tutkimustason.

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.