Osallistuhankkeeseen ...

Ammattikuljettajilla, työnantajilla, kouluttajilla, ammatillisen koulutuksen tarjoajilla, työmarkkinaosapuolten edustajilla tai julkisilla organiaatioilla, tutkijoilla ja CBT / SBT kehittäjillä  on useita mahdollisuuksia osallistua ICT-DRV projektiin.
  

Muun muassa huomioimme useita avain toimijoiden konsultointeja kuljettajien ammattipätevyyteen ja teknologia-pohjaisen koulutukseen liittyen. Etsimme näiden alueiden asiantuntijoita haastatteluihin ja arviointeihin.  Kesän 2013 ja kevään 2014 välillä aiomme toteuttaa pilottikoulutukset  CBT ja SBT sovelluksilla, joihin me etsimme kouluttajia ja ammattikuljettajia koulutusten  testaukseen ja arviointiin.
  

Vuoden 2014 aikana perustamme yhteisön web-sivustolle, joka tarjoaa sisäänpääsyn taustamateriaaliin ja tietoa CBT ja SBT sovelluksista liittyen kuljettajien ammatilliseen koulutukseen. Sivustolle perustetaan myös virtuaalinen foorumi keskustelualustaksi, jossa voidaan jakaa tietoutta aiheesta. Lopuksi järjestetään konferenssin ja (virtuaali) työpajat toteutetaan projektimme tuloksista kansallisella ja Euroopan tasolla vuosina 2014 ja 2015.
  

Ottakaa rohkeasti yhteyttä oman kansallisen hankkeen yhteyshenkilöönne  ja / tai projektikoordinaattori EU-project.akademie @ dekra.com jos haluatta ottaa osaa yhteen tai useampaan projektin vaiheeseen. Olisimmehyvinkiitollisiapanoksestannejaosallistumisestanne!

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.