A szaknyelv, amit használunk…

Az ICT-DRV projekt gyakorlatilag 2 különböző megközelítéssel veszi közelről szemügyre a nagyon tág multimédia –és technológia alapú képzési területet. A projekt foglalkozik a szimulátor-alapú képzéssel, illetve a számítógép-alapú képzéssel egyaránt.

    

Számítógép-alapú képzés:

A számítógép-alapú képzés egy nagyon heterogén kifejezés, ami mind a számítógép-, és mind a mobiltelefon-alapú képzést magába foglalja. A 2003/59/EK irányelv keretében nincsenek különleges előírások a számítógép-alapú képzésekre vonatkozóan. Számos európai ország kialakított saját útmutatókat a számítógép-alapú képzésekre vonatkozóan, azonban leginkább csak tantermi használatra. Csupán néhány esetben választható a számítógép-alapú képzés távoktatásként (tantermen kívüli oktatásként).

 

  • Az ICT-DRV keretében a „számítógép-alapú képzés” kifejezés távoktatásként és/vagy vegyes oktatásként (blendedlearning) fogjuk értelmezni a hivatásos gépjárművezetők kezdő - és időszakos kötelező képzésében számítógép – és hordozható multimédiás eszközök segítségével. A számítógép vagy a multimédiás eszköz lehetővé teszi a tanuló számára az elektronikus tartalom (tananyag/szoftver), és/vagy más személy (többi tanuló, oktató) elérését is. Ez a tanulási forma lehet saját időbeosztású és/vagy oktató által vezérelt, valamint magába foglal többféle média csatornát is.

Szimulátor-alapúképzés:

2003/59/EK irányelv a szimulátor-alapú oktatást a legmodernebb szimulátorok alkalmazásával említi. Habár a „legmodernebb szimulátor” kifejezés nincs részletezve, számos ország részletesebb leírást szolgáltat, hogy tudjuk mit is értünk manapság „legmodernebb szimulátorok” alatt (lásd többek között: Franciaország, Németország, Finnország, Hollandia, Csehország, Magyarország). Ezek a megfontolások leginkább a tanulási eredményeket tartalmazzák a szimulátor-alapú képzés alkalmazásakor.

 

  • Tehát, a “szimulátor-alapú képzés” kifejezéstaz ICT-DRV keretében ahivatásos gépjárművezetők kezdő - és időszakos kötelező képzésébenlehetséges egy mesterségesen létrehozott virtuális valóságként kezelni,azonban ugyanúgy lehetséges a körülményeket reálisan tükröző világként kezelni. A szimulátor valóskörnyezetet és helyzetet teremt a vezetőnek. A valódi helyzetek és események által magukévá tehetik a kívánt tanulási eredményeket,mialatt a szimulátor értékeli a vezető viselkedését és teljesítményét.

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.