Terminologia, jakiej używamy…

Projekt ICT-DRV przyjmuje dwa różne podejścia w obrębie szeroko pojętego szkolenia z użyciem multimediów i zaawansowanych technoologii. Z jednej strony skupiamy się na szkoleniach z użyciem symulatorów jazdy, z drugiej na szkoleniach z użyciem programów komputerowych.

    

Szkolenie z użyciem oprogramowania komputerowego

Szkolenie z użyciem oprogramowania komputerowego jest bardzo niejednorodnym pojęciem odnoszącym się do szkolenia przy pomocy komputerów lub urządzeń mobilnych. Dyrektywie 2003/59/EC nie zawiera szczegółowej specyfikacji, określającej jak mają wyglądać tego typu szkolenia. Część europejskich krajów wykształciła własne wytyczne względem tych szkoleń, przede wszystkim ograniczając je głównie do nauki w salach. Tylko w kilku przypadkach dozwolona jest interpretacja szkoleń komputerowych jako uczenia się przy pomocy specjalistycznych programów poza obrębem sali wykładowej.

 

  • W ramach projektu ICT-DRV termin „ szkolenie z użyciem oprogramowania komputerowego” będzie rozumiany jako metoda nauczania „na odległość” lub mieszanego (w sali wykładowej i zdalnie) stosowana przy szkoleniach wstępnych i okresowych kierowców zawodowych, z użyciem komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego. Komputer lub urządzenie mobilne umożliwia interakcję pomiędzy kursantem i oprogramowaniem oraz/lub innymi osobami, np. innymi kursantami i wykładowcami. Umożliwia również dostosowanie szkolenia do tempa optymalnego dla kursanta lub możliwość prowadzenia kursu przez instruktora. Oprogramowanie umożliwia korzystanie z różnego rodzaju multimediów.

Szkolenie z wykorzystaniem symulatorów jazdy

Dyrektywa 2003/59 (określająca ramy w jakich porusza się ICT-DRV) opisuje szkolenie na symulatorach przy użyciu symulatorów wysokiej klasy. Określenie te nie jest jednak jednoznaczne. z tego powodu wiele krajów (m.in. Francja, Niemcy, Finlandia, Holandia, Czechy, Węgry) wprowadziło dodatkowe specyfikacje definiujące które symulatory mogą być określone mianem wysokiej klasy. Tego rodzaju zapisy prawne oparte są głównie na oczekiwanych rezultatach i opisują wyniki szkolenia uzyskiwane przy okazji zastosowania szkoleń z użyciem symulatorów jazdy.

 

  • Zwrot „szkolenie z użyciem symulatorów jazdy” w ramach ICT-DRV można zdefiniować jako podejście do szkolenia wstępnego i okresowego kierowców zawodowych, uwzględniające użycie wiernie odwzorowującego rzeczywistość środowiska wirtualnego. Symulator replikuje odpowiednie czynniki i warunki zewnętrzne, z jakimi kierowca spotyka się na drodze, a także scenariusze i zdarzenia drogowe z odpowiednią dozą wierności, tak aby uzyskać pożądany wynik poprzez ocenę zachowania kierowcy.

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.