Käyttämämme terminologia ....

Koko ICT-DRV projekti käsittelee kahdesta eri suunnasta  laaja-alaista multimedia-pohjaista / teknologia-avusteista oppimista / koulutusta. Ensimmäinen näkökulma on simulaattorikoulutus ja toinen on atk-pohjainen koulutus.

Atk (tietokone-)-pohjainen koulutus:

Atk-pohjainen koulutus -termiä käytetään yleisesti viitattaessa koulutuksiin, joissa käytetään tietokoneita taimobiililaitteita. Atk-pohjaisista koulutuksista ei ole tehty määrityksiä liittyen direktiiviin 2003/59/EY. Tähän liittyen useat Euroopan maat ovat kehittäneet omat ohjeet atk-pohjaiselle  koulutukselletältä osin, lähinnä rajoittamalla tietokoneiden avulla tapahtuvaa koulutusta luokkahuoneessa. Vain muutamissa tapauksissa tietokoneavusteinen opetusetäopiskelussa / -oppimisessa luokkahuoneen ulkopuolella pidetään sallittuna.
  

  • Osana ICT-DRV projektia termi "atk-pohjainen koulutus" tulee ymmärtää etäoppimisen ja / tai monimuotoisen oppimisen lähestymistapana ammattikuljettajien perus-ja jatkokoulutuksissa.Tietokone tai mobiilipäätelaite mahdollistaa vuorovaikutuksen oppijan ja sähköisen sisällön välillä (kurssimateriaali / ohjelmistot) ja / tai oppijan ja toisen/toisten yksilön /-iden välillä (kanssa opiskelijat,  kouluttaja, ohjaaja). Se voi olla omaan tahtiin ja / tai kouluttajan ohjaamaa ja sisältää erilaisia ​​medioita.

Simulaattori-koulutus:

Direktiivi 2003/59 (ICT-DRV projektin ensisijainen määrittely) määrittää simulaattorikoulutuksen tapahtuvan top-of-therangesimulaattoreilla. Kuitenkin termi "top-of-the-range simulaattori" ei ole tarkemmin määritelty, mutta useat maat tarjoavat lisätäsmennyksiä simulaattoreille, joita voidaan pitää "top-of-the-range simulaattorina" (muun muassa Ranska , Saksa, Suomi, Alankomaat, Tšekki, Unkari). Tällaisetmäärittelytuseimmitenpitävätsisälläänoppimistuloksillatavoiteltaviaasioita.

  • Siksi, termi "simulaattori-koulutus" voidaan määritellä ICT-DRV: n yhteydessä koulutukselliseksi lähestymistavaksi ammattikuljettajien perus-ja jatkokoulutuksissa, jota tukee keinotekoisesti luotu virtuaalinen mutta lähes realistinen ympäristö, joka heijastaa "todellisen maailman" ajo-olosuhteita.Simulaattori jäljittelee  kuljettamiseen liittyviä ​​ulkoisia tekijöitä ja reunaehtoja, joiden kanssa kuljettaja toimii vuorovaikutuksessa. Simulaattori jäljittelee myös skenaarioita ja tapahtumia riittävän todellisesti, jotta päästään tavoiteltavaan oppimistulokseen. Samallavoidaanarvioidakuljettajienajokäyttäytymistä.

Latest News

Final ICT-DRV project publication published

The ICT-DRV partners proudly...

4th and final ICT-DRV newsletter published

The final ICT-DRV newsletter...

ICT-DRV and Metalog realise workshop at transport logistics fair in Munich

On May 6th 2015 the projects...

Your input is needed:

We are continuously looking for professional drivers, employers, trainers, representatives of social partners or public/competent bodies in order to get your feedback or input on different aspects of our projects work.